En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 27 november 2020

I dag presenteras att möjligheterna till anstånd med skatteinbetalningar kommer att justeras i en kommande ändringsbudget. Utformningen av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare presenteras också. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fler valmöjligheter vid anstånd med skatteinbetalningar

I mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. I början av november meddelade regeringen att anståndstiden föreslås kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Utöver detta kommer regeringen nu att föreslå att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Ett stöd till enskilda näringsidkare har därför införts och en förlängning för perioden augusti till december har aviserats. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Nu kan även meddelas att omsättningsgränsen för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare sänks från 200 000 kr till 180 000 kr för perioden november till december. Detta för att fler enskilda näringsidkare som drabbas hårt av pandemin och de nya restriktionerna ska kunna ta del av stödet.

Förslagen kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av nästa år.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Liberalernas presstjänst
Mobil 070-854 90 20
e-post till Liberalernas presstjänst