En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 05 oktober 2021

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen om att förenkla skattereglerna för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. I och med regeländringen ska exempelvis tillfälligt inhyrd personal som hjälper till vid en skogsbrand inte behöva betala skatt på ersättningar för mat och boende under uppdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2022.

Förslaget består av två delar och innebär att personal som hyrs in för tillfälliga uppdrag och anställningar på annan ort ska kunna få ersättning för exempelvis mat och boende skattefritt, enligt samma princip som gäller för tjänsteresor.

Den ena delen av förslaget rör de som är tillfälligt anställda hos en statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i en insats vid en specifik händelse i form av olycka, kris, krig, krigsfara eller annan liknande situation. I dessa fall ska den anställde anses ha sitt tjänsteställe i bostaden och därmed kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett visst schablonbelopp.

Den andra delen av förslaget gäller när ett företag hyr in personal för en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort. Även i dessa fall ska den anställde kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett schablonbelopp förutsatt att anställningen eller uppdraget pågår i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som utförs efter den 31 december 2021. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 9 miljoner kronor 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-543 61 59
e-post till Linda Romanus