En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 04 april 2022

Tisdag den 5 april deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Luxemburg med sina kollegor i EU. Under mötet väntas ministrarna bland annat diskutera ekonomiska och finansiella aspekter av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, bland annat effekterna på EU:s ekonomi.

EU har antagit flera betydande sanktioner mot Ryssland och Belarus med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och regeringen står redo att vidta utökade sanktioner mot Ryssland och Belarus. Ett femte sanktionspaket för att motverka Rysslands förmåga att fortsätta kriget genom att täppa till kryphål och försök att kringgå sanktionerna är av stor vikt.

Rådet väntas ha en diskussion om ekonomiska och finansiella aspekter av kriget i Ukraina. Enligt OECD och ECB kan kriget leda till potentiellt negativa effekter som dämpad ekonomisk tillväxt och ökad inflation i euroområdet för 2022. Ekonomiska analyser av krigets påverkan på EU:s ekonomi präglas dock av stor osäkerhet.

Ministrarna ska även anta en allmän riktlinje om EU-kommissionens förslag till en global minimiskatt för multinationella företag inom EU. Förslaget bygger på de regler som under de senaste åren har förhandlats fram inom ramen för G20:s och OECD:s arbete och syftar till att säkerställa att dessa företag betalar en viss minsta skattenivå på sina inkomster var de än är verksamma.

Andra frågor som ska behandlas på mötet är förberedelser inför de möten som G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMFC håller den 20–21 april i Washington, det pågående arbetet med att förbättra den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering, samt medlemsstaternas genomförande av aktuella EU-rättsakter på finansmarknadsområdet.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio