En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 13 april 2022

Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget till riksdagen. Drivmedelspriserna har ökat kraftigt den senaste tiden. Främst på grund av att oljepriset har stigit, särskilt till följd av Rysslands invasion av Ukraina. De höga priserna får ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag. I budgeten lämnas förslag på en tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt förslag om en hantering av överskott av vaccindoser mot sjukdomen Covid-19.

För att stärka Sverige presenterade regeringen den 14 mars 2022 ett åtgärdspaket med insatser både på kort och lång sikt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. I paketet presenterades ett förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt. Den tillfälligt sänkta drivmedelsskatten är tänkt att snabbt ge stöd till hushåll och företag för att minska konsekvenserna av de höga drivmedelspriserna.

Regeringens förslag innebär att energiskatten på bensin och diesel sänks med 1 krona och 5 öre per liter. Det bedöms medföra att priset sjunker med ca 1 krona och 30 öre vid pump. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022 och bedöms minska statens skatteintäkter med 3,8 miljarder kronor år 2022.

Sverige har ett överskott av vaccindoser mot sjukdomen covid-19 och dessa vaccindoser har begränsad hållbarhet. För att undvika att vaccindoser måste slängas begärs ett bemyndigande om att få skänka dessa överskottsdoser till andra stater, den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax eller andra inter­nationella organisationer.

Enligt riksdagens preliminära planering kommer budgeten att beslutas den 27 april.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio