En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag är en nyföretagare. Jag undrar varför alla säger att det är bättre att låta företaget betala istället för mig personligen, även om det är jag själv som äger företaget. Hur stor skillnad är det egentligen?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 30, 2005

  Det Du betalar som privatperson förutsätts vara privata levnadskostnader. Sådana får Du inte avdrag för. Undantag gäller naturligtvis kostnader som Du betalar för Ditt företags räkning och som Du mot kvitto tar ut ur företaget (utlägg).

  Kostnader som företaget har för att förvärva och bíbehålla inkomster får företaget avdrag för vid beräkning av inkomstskatt. Sådana kostnader medför vanligen också rätt till avdrag vid beräkning av mervärdesskatt. När kostnaden betalas av företaget belastas det inte heller med socialavgifter. Om Du skall ta ut pengar ur företaget som uttag eller som lön medför det att socialavgifter måste betalas.Skillnaden kan alltså bli mycket stor mellan att betala själv och att låta företaget betala en kostnad.

  Låt oss säga att en kostnad på 1000 kronor skall betalas. Låt oss också anta att företaget Du driver verksamheten i aktiebolagsform. Om aktiebolaget betalar 1000 kronor kan det vanligtvis lyfta ingående moms på 200 kronor. 800 kronor är avdragsgilla vid beräkning av inkomstskatten, som uppgår till 28 % för aktiebolag. Nettokostnaden kan då sägas uppgå till 800 - 28 % av 800 = 576 kronor. Om Du skall betala privat måste Du först ta ut pengar ur bolaget som lön. Det medför arbetsgivaravgifter för bolaget om cirka 33 %. Låt oss också säga att Din marginalskatt är 58 %. Företagets kostnad blir då 3165 kr före bolagsskatt (lön 2380 och arbetsgivareavgifter 785). Tar man hänsyn till att kostnaden är avdragsgill vid beräkning av bolagets inkomstskatt (28 %) blir kostnaden 72 % av 3165, dvs. 2278 kr. Det skall jämföras med 576 kr enligt ovan.  Om företaget betalar kostnaden sjunker den alltså till en fjärdedel!

  Det gäller alltså att inte av misstag betala privat, om kostnaden är avdragsgill för företaget. Tyvärr är det också frestande att ta privata levnadsomkostnader i företaget. Det kan dock i värsta fall leda till åtal för skattebrott.

  Tips: Bjud gärna en kund på en representationslunch. Om representationen uppfyller kraven på att vara avdragsgill, blir en lunch för två billigare för Dig än att äta ensam på privat bekostnad!

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB