En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 30 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som innebär en utvidgning av ett antal myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket. Från och med den 1 maj 2023 ska berörda myndigheter underrätta Skatteverket om beslut som rör bland annat avvisning, utvisning och återkallande av uppehållstillstånd.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Underrättelseskyldigheter till Skatteverket utökas

Publicerad 30 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som innebär en utvidgning av ett antal myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket. Från och med den 1 maj 2023 ska berörda myndigheter underrätta Skatteverket om beslut som rör bland annat avvisning, utvisning och återkallande av uppehållstillstånd.

– Ett väl fungerande informationsutbyte mellan olika myndigheter är av stor betydelse, inte minst för att de uppgifter som registreras i folkbokföringsdatabasen ska vara korrekta och hålla hög kvalitet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Enligt nuvarande regler är underrättelseskyldigheterna begränsade till att endast gälla beslut som berör personer folkbokförda i Sverige. I dagsläget existerar heller inga motsvarande skyldigheter vad gäller beslut som berör personer med samordningsnummer. Information av denna typ kan dock vara av betydelse i Skatteverkets handläggning, exempelvis i fall där en vilandeförklaring av ett samordningsnummer kan vara aktuellt.

Genom de beslutade ändringarna kommer underrättelseskyldigheterna från och med den 1 maj 2023 att omfatta beslut i samband med utvisning, avvisning och utgångna uppehållstillstånd - oavsett om personen som beslutet avser är folkbokförd eller har ett samordningsnummer.

De myndigheter som omfattas av underrättelseskyldigheter till Skatteverket är Polismyndigheten, Migrationsverket och i vissa fall Säkerhetspolisen.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström