En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Äger ett aktiebolag med ett aktieägartillskott på 1120000 kronor. Går det att sälja detta tillskott till exempelvis ett förlustbolag. Om så är fallet är det möjligt att enbart sälja aktieägartillskottet utan att bolaget följer med i paketet.

4 Kommentarer
 1. anon
  Robert
  sep 28, 2007

  Tveksamt. Väldigt tveksamt, i mitt tycke.

  Du lär kunna få avdrag för förlust på ett villkorat aktieägartillskott som säljs tillsammans med aktierna, men om du säljer det separat, vad är det egentligen som du säljer?

  I princip borde ett aktieägartillskott kunna säljas för sig, separat från aktierna, men i de allra flesta fallen är tillskottet värdelöst p.g.a. bolagets ekonomiska ställning. Det kan också vara utformat på ett sådant sätt att köparen aldrig kommer att kunna göra en utfästelse om återbetalning av tillskottet gällande mot aktieägarna, t.ex. därför att dessa väljer att ta ut eventuellt överskott i bolaget som avdragsgill lön i stället för att visa upp ett överskott. Då är ju tillskottet värdelöst hos köparen och försäljningen av det kan inte ses som en verklig avyttring.

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 06, 2007

  Hej Sven-Ivan!

  Roberts ord är kloka! Ett villkorat aktieägartillskott brukar skattemässigt behandlas som en fordran. Är den värdelös så kan man dock inte ge den något värde.

  Ett ovillkorat aktieägartillskott skall läggas till anskaffningsvärdet av aktierna som princip. Om bolaget var på obestånd när det villkorslösa aktieägartillskottet gavs, kan det dock numera vara svårt att få gehör för den principen.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Sven Ivan
  okt 08, 2007

  Tack för dessa välformulerade svar Robert och Clas. Är det möjligt att sälja hela bolaget som innehar en förlust av ca 100000 kronor samt aktieägartillskottet på 1120000, där köparen kan åtnjuta dessa avdrag.

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 10, 2007

  Hej Sven-Ivan!

  Vid ägarförändringar i ett förlustföretag går förlusterna ofta förlorade enligt mycket komplicerade regler.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB