En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 30 augusti 2023

I dag överlämnade 2022 års skatteförfarandeutredning ett delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson med förslag på en utvecklad arbetsgivardeklaration för att motverka arbetslivskriminalitet, felaktiga utbetalningar och brott mot välfärdsystemen.

Företag ska betala den skatt de är skyldiga staten, det är centralt för att ekonomin ska fungera som den ska. Därför prioriterar regeringen åtgärder som ska förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Dessutom behöver den kriminella ekonomin stoppas. Den kriminella ekonomin uppskattas omsätta mellan 100–150 miljarder kronor årligen och för att stoppa brottsligheten måsta man komma åt pengarna.

Mot denna bakgrund behöver systemet med arbetsgivardeklarationer ses över för att både minska skattefusk och arbetslivskriminalitet och för att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

– Vi behöver fler verktyg och åtgärder för att knäcka gängens ekonomi och stoppa välfärdsfusket. Därför är jag glad att i dag ta emot delbetänkandet om en utvecklad arbetsgivardeklaration. Utredaren har gjort ett mycket gediget arbete och nu tar vi vidare förslagen och ska analysera innehållet. Jag ser även fram emot att ta emot utredningens slutbetänkande i augusti nästa år, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Utredningens förslag

Utredningen lämnar två förslag som ska ge myndigheter och arbetslöshetskassor bättre förutsättningar att bedöma om en individuppgift är riktig. Förslagen syftar till att minska risken för att oriktiga uppgifter på individnivå leder till felaktiga utbetalningar eller andra felaktiga beslut genom att ge mottagarna av individuppgifterna tydligare signaler om vilka uppgifter som bör kontrolleras. Utredningen lämnar även förslag på att ytterligare en uppgift, som är av stor vikt för Försäkringskassans hantering av vissa förmåner, ska lämnas i samband med arbetsgivardeklarationen.

Det föreslås också att Skatteverket ska lämna ut uppgifter på individnivå till Försäkringskassan i större utsträckning än i dag.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström