En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Undrar vilka regler som spelar in ifall en arbetsgivare är utländsk och man får betalt från utlandet till utländsk bankkonto men att man befinner sig i Sverige fysisk och arbetar.

Måste jag betala skatt i Sverige när jag redan betalar skatt i utlandet?

Måste jag vara utskriven från Sverige och iordningställa utländska försäkringar för att befinna mig i Sverige?

Annat jag bör tänka på?

2 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 18, 2007

  Hej Hawaii !

  Då du tydligen både bor och arbetar i Sverige så är det endast här och ingen annanstans du ska skatta även om du har utländsk arbetsgivare och lönen sätts in på utländsk bank.

  Du har i detta fall själv ansvar för skatteinbetalningar medan arbetsgivaren har att svara för inbetalning av socialavgifter till Skatteverket i Sverige.

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Peter Sundgren
  okt 12, 2009

  Hej Hawaii!
  Under rubriken senaste artiklar har jag publicerat en artikel på engelska om Taxation of foreign experts och Tax Roll overs. Om Du studerar det senare avsnittet kan Du se hur Du på ett mycket smart sätt kan nedbringa Din skatt i Sverige genom att med Din arbetsgivare komma överens om ett s.k. tax roll overupplägg. Genom att inte betala in Din preliminära skatt, vilket arbetsgivaren inte är skyldig att göra, kan Du deklarera bara Din kontanta nettoinkomst och rulla skatten på denna inkomst till påföljande år. På detta sätt kan Du och Din arbetsgivare uppnå fantastiska skattereduceringar.
  Hej Peter