En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I affärstidningarna ser vi dagligen noteringar av olika optioner. Det är också vanligt att man använder optioner i olika belöningssystem i företagen. Inte sällan finner man optioner vara viktiga inslag i skatteplaneringen. Men hur beräknas egentligen värdet av en option?

Marknaden liksom Skatteverket brukar använda Black and Scholesmodellen vid värdering av optioner. Genom den här länken får Du information om modellen och dess upphovsmän http://bradley.bradley.edu/~arr/bsm/model.html

Eftersom Skatteverket brukar godta Black and Scholesmodellen för värdering av eventuella förmåner är det väsentligt att kunna göra dessa beräkningar. Matematiken är dock alltför svårtillgänglig för de flesta. Därför blir vi ofta fast hos experterna. Men det finns faktiskt hjälp! På den här sajten, Robert's Online Option Pricer,  kan Du lätt fylla i variablerna och göra beräkningarna själv http://www.intrepid.com/~robertl/option-pricer4.html

Här följer något om de olika variblerna som man fyller i på sajten:

Stock price = Den underliggande aktiens värde idag

Strike price = Lösenpriset för aktien

Dividend yield = Prognos för kommande utdelningar

Interest rate = Här används riskfri ränta - t.ex. aktuell statslåneränta

Volatility = Volatilitet. Det är ett mått på förväntade fluktuationer i aktiepriset. Detta är den svåraste variabeln att uppskatta. Man brukar utgå från historiska fluktuationer för företag i samma branch. Här kan Du behöva experthjälp. Ofta brukar man dock utgå från något historisk snitt på börsen som ligger kring 30. Under it-boomen i slutet av 90-talet hade dock it-företag ofta en volatilitet på 100 och mer. Ju högre volatilitet desto högre optionspris. Volatiliteten får ett kraftigt genomslag på optionspriset.

How long to expiration = Hur långt är det kvar till lösentidens slut (här kan Du välja dagar, månader eller år.

Call option = köpoption. Om fråga i stället är om teckningsoption, bör man göra en liten justering men om precisionskravet inte är särskilt högt bör man kunna använda sig av "Call option" utan justering.

Put option = säljoption

American option = En amerikansk option kan utnyttjas när som helst under löptiden

European option = En europeisk option kan bara utnyttjas på lösendagen. Valet av amerikansk respektive europeisk option brukar inte slå igenom särskilt mycket på optionspriset.

Lycka till med Dina beräkningar!

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!