En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14178/a/159373

 

Pressmeddelande
20 januari 2011
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Utbildningsdepartementet

Regeringen ansöker om en omsättningsgräns för momsredovisning för att värna den ideella sektorn

För att undvika en situation där EU sätter stopp för en fortsatt förmånlig
momsredovisning för ideell sektor har regeringen beslutat att ansöka om tillstånd att införa en momsredovisningsgräns för den ideella sektorn.

Regeringens avsikt är att i den uppkomna situationen värna de ekonomiska villkoren för den ideella sektorn i Sverige eftersom de svenska momsreglerna för ideella verksamheter inte överensstämmer med EU:s momsdirektiv, enligt EU-kommissionen.

- Jag hoppas och tror att Kommissionen kommer att se positivt på vår ansökan. Mitt intryck är att de har stor förståelse för frågans vikt för Sverige, säger finansminister Anders Borg.

Idag är i stort sett hela den ideella sektorn i Sverige undantagen från momsplikt. EU-kommissionens uppfattning är att utformningen av de nuvarande svenska momsreglerna inte överensstämmer med EU:s gemensamma momsregler, det s.k. momsdirektivet. Under de senaste veckorna har EU-kommissionen varit på väg att ta avgörande steg inför en stämning vid EU-domstolen.

För att undvika en snar stämning har regeringen idag beslutat att överlämna en ansökan om omsättningsgräns för momsredovisningen till Kommissionen.

En omsättningsgräns skulle värna stora delar av den ideella sektorn genom att den undantar verksamheterna från moms om den skattepliktiga omsättningen av varor och tjänster understiger en viss nivå. Sveriges ansökan innebär att verksamheter som har en momspliktig omsättning på maximalt 1 miljon kronor undantas. Beloppsnivån, som har satts efter att hänsyn tagits till synpunkter från företrädare för den ideella sektorn, skulle betyda att över 90 procent av föreningarna skulle undantas från
momsplikt.

- Den ideella sektorn har en stark förankring och en stor betydelse här i Sverige. Ett levande och demokratiskt samhälle behöver medborgare som är engagerade i idrottsföreningar, kulturföreningar och socialt arbete, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni, ansvarig minister för politiken för det civila samhället i en kommentar.

Ändrade momsregler skulle leda till administrativa bördor och ökade kostnader för den ideella sektorn. Regeringens utgångspunkt är dock att värna ideell verksamhet samt att den ideella sektorn i sin helhet inte ska förlora ekonomiskt på grund av eventuella förändringskrav från EU.

Momsdirektivets regler för verksamheter som bedrivs av ideell sektor är nästan 40 år gamla och i stort behov av översyn. Regeringen kommer särskilt att framhålla vikten av detta i processen kring den s.k. Grönboken, vilken behandlar ändring av EU:s momsregler. Regeringen kommer att arbeta för att ett nytt direktiv medger momsundantag för den ideella sektorn.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget, Kultur, medier och fritid
Statsråd: Anders Borg, Lena Adelsohn Liljeroth, Nyamko Sabuni