En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Ska det tas ut moms på fastighetsskatten när man hyr en lokal på årsbasis?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  mar 19, 2008

  Så här står det i momsbroschyren SKV 552 sidan 21 om vad som ska momsbeläggas vid en försäljning:


  Försäljning mot ersättning


  Vid försäljning av momspliktiga varor eller tjänster

  ska du beräkna moms på ersättningen. Det belopp

  som moms ska beräknas på kallas beskattningsunderlag.

  Med ersättning menas det pris som avtalats.

  Hänsyn ska även tas till värdet av bytes varor, gentjänster

  och alla tillägg till priset, utom ränta. Med ränta avses

  här ränta som beräknas på kundens skuld till dig,

  t.ex. dröjsmålsränta och ränta vid avbetalning.

  Försäljningar där du byter varor eller tjänster med

  någon annan bruttofaktureras, men ni kan naturligtvis

  kvitta betalningen.

  Om det i priset ingår andra statliga skatter än moms,

  t.ex. reklamskatt och andra punktskatter eller avgifter

  såsom tull och skrotningsavgift, ska du beräkna

  moms även på dessa belopp. Detsamma gäller exempelvis

  frakt och portokostnader, postförskottsavgifter,

  försäkringspremier, fakturerings- och expeditionsavgifter,

  avbeställnings- och avbokningsavgifter, resekostnader

  samt restids- och traktaments ersättningar