En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har sålt en hyresfastighet 2009 med en reavinst på ca.7Mkr.

Jag ämnar att även sälja min villafastighet i år med en reavinst på ca.3Mkr.

Jag kommer inte att ha några medel kvar till reaskatten, efter att jag har betalat av skulder, både banken och privata lån.

Fråga: Kommer då Kfm att försöka driva in skulden hos min fru? Vi bor tillsammans men har äktenskapsförord,skilda tillgångar. Kommer jag få problem med Rsv,eftersom jag har valt att betala av privata lån istället för skatt? Kommer skulden att preskiberas efter 5år?Finns det risk för förlängning av preskibsionstiden?

mvh m

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 21, 2010

  Hej marcow!

  Kronfogden kommer inte att försöka driva in din skatteskuld hos din fru, eftersom det är din och inte din frus skuld.

  Huvudregeln för skatt enligt skattebetalningslagen är att den femåriga preskriptionstiden räknas från utgången av det kalenderår då den lämnades till Kronofogden för indrivning.

  Skatteverket kan ansöka om preskriptionsförlängning hos förvaltningsrätten. Förlängning kan bl.a komma i fråga om gäldenären gör sig av med  egendom för att försvåra indrivningen, om gäldenären vistas utomlands eller om gäldenären försöker hålla sig undan. Förlängningen gäller till utgången av femtre året efter det år när preskription annars skulle ha inträtt. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  marcow
  mar 21, 2010

  Ok, vad kan man tänka sig innebär att "göra sig av med egendom"? Försäljningen av villan? Betalning av skulder? Sker det någon slags kontroll av pengaflöden efter försäljningarna?

  Jag ska flytta till Frankrike. är det anledning till att förlängning?

   

 1. anon
  Ove Grip
  mar 22, 2010

  Hej igen marcow!

  Jag är inte någon expert inom Kronofogdemyndighetens arbetsområdet. De upplysningar jag lämnade i mitt svar var ur lagtext och en handledning för skattebetalning.

  Jag kan tänka mig att Kronofogden anser att om du inte använder något av den vinst du gör vid försäljningen av din fastighet till att betala skatten så kan detta vara att anse som att du gör dig av med egendom. Din flytt till Frankrike kan kanske betraktas som att du håller dig undan. Efter flytten kommer du naturligtvis att vistas utomlands.

  Om du går in på Kronofogdens hemsida www.kronofogden.se så får du uppgift om ett telefonnummer ditt du kan ringa för att få säkra svar på dina frågor.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB