En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Nedan försöker jag beskriva några förfaranden på ett mycket förenklat sätt.

Många säljare av fåmansbolag säljer först sitt bolag (Rörelsebolaget) till ett nybildat tomt bolag (Nyab) för ett pris som motsvarar anskaffningsvärdet av aktierna. Priset ligger vanligen långt under marknadsvärdet (underpris). För säljaren uppkommer därmed ingen kapitalvinst och ingen skatt. Därefter säljer Nyab aktierna i Rörelsebolaget för ett mycket högre pris. Den kapitalvinst Nyab gör är skattefri, eftersom det rör sig försäljning av näringsbetingade aktier. Nyab innehåller nu endast pengar. Vinsten vid försäljningen av Rörelsebolaget kan utan några skatteavbränningar användas för nya investeringar . Det här är ett idealiskt läge för ägaren att starta ny verksamhet i Nyab av något slag. 

Vi förutsätter här att Nyab är "smittat" av de s.k. 3:12 reglerna. Om Nyab säljs direkt, kommer förmodligen en stor del av vinsten att beskattas i inkomstslaget tjänst. Om ägaren inte vill engarera sig i någon ny rörelse, kanske han i stället ber en bank förvalta pengarna i bolaget. Om så sker under fem hela kalender år (dvs. i praktiken ofta sex år), utan att ägaren är verksam i betydande omfattning i Nyab, kan bolaget därefter säljas eller likvideras utan att någon del beskattas i inkomstslaget tjänst. Hela vinsten beskattas i stället i inkomstslaget kapital till 25 % skatt.  

Det finns en mängd villkor som skall vara uppfyllda för att dessa transaktioner skall godkännas. Oftast torde det dock vara fullt genomförbart.

Tillägg: Sedan ovanstående skrevs har jag tagit del av en kammarrättsdom, där en fysisk person sålt sina aktier för underpris till ett belgiskt bolag, som därefter sålt aktierna vidare för ett mycket högre pris. Slutligen hade den fysiska personen flyttat från Sverige till Beligien. Han skulle alltså kunna tillgodogöra sig vinsten i sitt belgiska bolag genom utdelning, likvidation eller försäljning utan att Sverige skulle kunna beskatta honom. Kammarrätten underkände förfarandet. Målet har överklagats till Regeringsrätten, som meddelat prövningstillstånd.

1 Kommentarer
 1. anon
  Magnus73
  sep 06, 2008

  Hej Clas!

  Om NyAB (eller delar därav) i ditt exempel ovan skulle välja att starta ny verksamhet (liknande den som tidigare rörelsebolag bedrev) i annat EU-land, kan även detta då ske utan skatteavbränningar? Utländskt dotterbolag..?

  Om jag framöver vill nyttja era tjänster, vad tror du om framförhållningen? Hur lång tid innan verkställande/försäljning bör jag koppla in er?

  Mvh / Magnus