En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag driver en enskild firma sedan flera år tillbaka. I jan 2008 fick förfrågan från Skatteverket gällande inkomstår 2006. De asåg att redovisad inkomst var för låg i förhållande till mina utgifter.

De gjorde en "kontantberäkning", dvs. beräkning av mina inkomster o utgifter. Eftersom jag är gift och min fru hjälper till i firman, så blev det en gemensam beräkning för oss + våra barn.

Denna kontantberäkningen som Skatteverkets handläggare gjorde var ganska konstig. Enligt henne hade familjen underskott på ca 600.000 kr under 2006!!! Och då undrade hon på vilket sätt jag fick kontanter för att täcka underskottet. Sedan skulle jag styrka eventuella lån och/eller visa andra handlingar som styrker att jag erhållit och förbrukat beloppen under 2006.

Efter att jag granskat hennes kontantberäkning upptäckte jag flera fel, vilket hon korrigerade i efterhand. Jag är ingen ekonom och har inga bokföringskunskaper men ändå lyckades påvisa ett antal fel hon gjorde i sin beräknng. Spontan fråga: måste vi vara duktigare än själva Skatteverket på det de gör???

Hur som helst, jag anlitar en revisor som gör min deklaration och jag förlitar mig på honom helt då jag inte kan reglerna kring skatter, avdrag... mm. Och det var dumt av mig, för när jag satt in mig nu så ser jag faktiskt ett par felaktigheter som revisor gjorde. T ex jag skulle betala särskild löneskatt på pensionskostnader. Under 2006 betalade jag pensionspremie på 22.000. Men revisor missade det och ingen löneskatt har betalats. Det var inte mening att dölja det, för att för det första bokfördes dem 22.000 öppet som pensionssparande i min bokföring, för det andra det skickas ju Kontrolluppgift från pensionförsäkringsföretaget till skatteverket i årets slut, så det syns ju ändå. Men revisorens fel hamnar på min nacke.

Så jag erkänner att deklarationen inte var fläckfri MEN 2006 var inte så bra år för firman, det var kärvt och för att klara mig har jag lånad av min släkting i Asien. Vi träffades i Dubai (som geografiskt sätt är halvvägs för honom och halvvägs för mig), skrev låneavtalet som bevittnades av två personer, jag fick pengar (80.000 USD), växlade där till svenska kronor på ett växlingskontor (kvitto finns) och hämtade pengar till Sverige.

Problemet är att handläggaren inte tror på lånet. Jag har stämpel i mitt pass vid inresa och utresa från Dubai. Jag hittade till och med boarding pass-lappar som bekräftar min resa under 2006. Eftersom det gick dåligt för firman, så förde jag in en del av lånade pengar (125.000 kr) i min verksamhet. Det bekräftas av min bokföring som egen insättning. Jag skickade in allt det till henne, men hon vägrar tro att jag verkligen lånade dessa pengar.

Efter korrigeringar i samband med felaktigheter i hennes kontantberäkning blev underskottet mindre, men fortfarande underskott då hon inte "godkänner" min lån. Vår familjens underskott hamnade på 100.000 kr. Till det lägger hon 145.000 kr som vi enligt hennes uppskattning haft som levnadskostnader. I dem 145.000 kr ingår dock inte våra kostnader för varken hyra eller bil. Och till slut drar hon slutsats att jag havt oredovisade inkomster på ca 250.000 kr. Vilket medför skatt på ca 185.000 kr!!! (inkl. straffskatt och alla möjliga sort av skatt).

Jag begärde ömprövning, vilket hjälpte inte. Återstår att överklaga till Länsrätten. Min kära handläggare säger att det inte hjälper, för det finns flera domar där folk hävdar att de hämtade pengar från utlandet, men blir misstrodda.

Finns det någon chans att driva det hela vidare? Jag är så trött, kan inte koncentrera mig på mitt jobb, orkar inte driva firman, blivit opatisk och vill bara sticka från detta landet... Kollade mitt skattekonto idag och fick ännu en chock: dem 185.000 kr som Skatteverket kräver skulle var betalda i fredags, nu på måndag är ränta redan ca 9.000 !!!

snälla, finns det någon som gick igenom det här med lyckad resultat?

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 29, 2008

  Du bör absolut överklaga till Länsrätten och eventuellt till Kammarrätten om du har så mycket dokumentation som kan styrka din sak. Vad en enskild tjänsteman har för åsikt är ovidkommande.

  Du kan också söka anstånd med skatteskulden pga överklagan enl Skattebetalningslagen SFS 1997:483

  Anstånd vid omprövning eller överklagande
  2 § Skatteverket får bevilja anstånd med inbetalning av skatt
  1. om det kan antas att den skattskyldige kommer att få
  befrielse helt eller delvis från skatten,
  2. om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagat
  ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om den skattskyldige
  kommer att bli skyldig att betala skatten, eller
  3. om den skattskyldige begärt omprövning av ett
  beskattningsbeslut eller ett sådant beslut överklagats och det
  skulle medföra betydande skadeverkningar för den skattskyldige
  eller annars framstå som oskäligt att betala skatten.

 1. anon
  deprimerad
  sep 30, 2008

  hej Ulf! Tack för uppmuntran.

  Känner mig helt vilse, har många frågor men undrar först av allt:

  1. Var kan man läsa dessa dommar som min handläggare nämnde när hon sa att vid liknande situationer blev den skatteskyldige misstrodd och domstol gick på Skatteverkets sida?

  2. Jag skickade ansökan om anstånd med skatteskulden idag (29 sept '08) fast jag skickade ingen överklagan till Länsrätten än + att skatteskuldens förfallodatum var i frdags (26 sept '08). Gjorde jag fel? Är det försent nu?

  3. Ska jag överklaga själv eller anlita någon?

  Tacksam för alla svar som kommer

 1. anon
  Ove Grip
  sep 30, 2008

  Hej deprimerad!

  Du skriver att handläggaren på Skatteverket inte tror på din uppgift att du har fått låna 80 000 USD från en släkting i Asien. Du tycks ha visat upp ditt pass och ett boarding pass som visar att du har varit i Dubai där du säger att du har fått pengarna av släktingen, men du skriver inget om vilka handlingar i övrigt som du har visat handläggaren.

  Om du visar upp det bevittnade låneavtalet och det växlingskvitto som du säger att du fick på växlingskontoret i Dubai och kompletterar med handlingar som du kanske kan få av din släkting, t.ex. ett bankkontoutdrag eller annan handling som visar att släktingen har tagit ut 80 000 USD från sin bank i hemlandet borde du kunna få handläggaren att tro på lånet.

  För att du ska kunna få anstånd måste du begära omprövning av Skatteverkets beslut eller överklaga beslutet till länsrätten.

  Om du har eller kan få fram de handlingar jag har nämnt bör det inte vara så svårt.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB