En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag jobbar som pilot och är anställd i England, men sen uthyrd till Spanien, och folkbokförd i Sverige. I dagens läge betalar jag sociala avgifter i England men de vill inte ha skatt av mig så betalar sen full skatt (minus sociala avgifter) i Sverige.

 Jag fick nu höra att en dansk kollega till mig har drivit skattefrågan i Danmark om just dubbelbeskattning inom EU och vunnit så danska myndigheterna säger han ska betala skatt i England, men då han inte är i England mer än ... tror han sa 45 dagar per år, men inte säker där... så vill inte Engelska myndigheterna heller ha något från honom och i och med detta har han blivit skattebefriad, Enligt honom så är detta en EU lag och samma sak borde gälla även i Sverige.

Då jag verkligen inte vet någonting om skatt undrar jag om någon vet vad som gäller, stämmer detta och i så fall hur går jag vidare, eller är detta helt felaktigt men då hur kan det vara olika lagar inom EU?

 All hjälp uppskattas, Tack!

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jan 02, 2009

  Hej!

  Med utgångspunkt från de upplysningar Du lämnat skulle jag tro att Du rätteligen ska beskattas både i Sverige och Spanien och sedan avräkna den spanska skatten mot den svenska avseende motsvarande inkomst. Arbetet anses sannolikt enligt dubbelbeskattningsavtal utfört i Spanien.

  Då det gäller socialförsäkringstillhörighet så borde den vara spansk enligt gällande EEG-förordning 1408/71.

  Jag har i svaret tagit för givit att Du flyger för ett bolag med säte, ledning eller liknande i Spanien och med den huvudsakliga verksamheten även förlagd dit.

  Det finns än så länge ingen samordnad skattepolitik inom EU utan varje land har sina regler och med hjälp av avtal mellan länderna försöker man åtminstone undvika dubbelbeskattning. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se