En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 23 januari 2024

Inför förhandlingarna om höstbudgeten har Finansdepartementet remitterat tre promemorior med förslag på skatteområdet. Förslagen ska bland underlätta förskottsbetalningar vid skattereduktion för grön teknik, förenkla reglerna om underskottsavdrag efter en ägarförändring och förbättra villkoren för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Följande förslag remitteras:
Förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik ska underlättas

För att underlätta fakturering med förskottsbetalning i samband med installation av t.ex. solceller föreslås att reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik ändras för att större hänsyn ska kunna tas till förskottsbetalningar. På grund av den nuvarande utformningen av reglerna uppkommer det situationer, särskilt i samband med årsskiften, där kunder går miste om möjlighet till skattereduktionen för den del av installationen som betalats i förskott. Förslaget innebär att fler kommer kunna ta del av en fullständig skattereduktion.

Promemoria: Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Regeringen vill förenkla reglerna om avdrag för tidigare års underskott efter en ägarförändring. Nu remitteras förslag till ett förbättrat och förenklat regelverk. Bland annat föreslås att beloppsspärren höjs från 200 till 300 procent av köpeskillingen. Beloppsspärren är den regel som anger hur stor del av tidigare års underskott som får dras av efter en ägarförändring. Höjningen innebär att en större del av underskottet från tidigare år får behållas efter en ägarförändring och att färre företag kommer att träffas av en avdragsbegränsning. Förslaget innebär också betydande förenklingar av reglerna när två eller flera personer tillsammans förvärvar mer än 50 procent av rösterna i ett underskottsföretag.

Promemoria: Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

För att förbättra villkoren för enskilda näringsidkare remitteras förslag om höjningar av beloppsgränser vid beskattningen av enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Det gäller undantaget för värdering av lagertillgångar och möjligheten att göra värdeminskningsavdrag på inventarier med hela avskrivningsunderlaget. De föreslagna ändringarna innebär att beloppsgränserna höjs från 5 000 kronor till ett halvt prisbasbelopp.

Promemoria: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (Tidöavtalet) redovisas ett antal reformambitioner på skatteområdet som ska förverkligas under mandatperioden. Inför förhandlingarna om budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att skatteförslagen kan förberedas genom remittering.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg