En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Skatter, tack för utmärkt service!!

Jag undrar en sak: Min revisor säger att jag inte får dra traktamente

 ( dagersättning ) i min firma när jag jobbar, medans min kompis

 revisor säger att man får. Jag jobbar med ambulerande handel och reser

 väldigt mycket och ligger ute ofta.

 Även mat ersättningen menar min kompis att jag får dra.

 

 kan ni klargöra Tack!

 mvh, stefano

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  apr 16, 2009

  Ur Skatteverket broschyr "skatteregler för enskilda näringsidkare" SKV 295

  Ökade levnadskostnader
  Om du i din verksamhet gör resor med övernattning
  utanför den vanliga verksamhetsorten får du göra
  avdrag för ökade levnadskostnader, enligt samma
  regler som för anställda.
  Du får göra avdrag enligt schablon om följande förutsättningar
  är uppfyllda :
  • det avser resa utanför den vanliga verksamhetsorten
  ( se nedan ),
  • du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten,
  • du kan visa att det är sannolikt att du har haft
  merkostnader.
  Dessa regler gäller inte om du arbetat mer än tre
  månader i följd på samma ort utanför din vanliga
  verksamhetsort. Du får då endast avdrag med den
  verkliga merkostnaden.
  Verksamhetsort
  Till din vanliga verksamhetsort räknas allt som ligger
  inom 5 mil från din verksamhetslokal eller din bostad.
  Det är den närmaste färdvägen som avgör. En ort som
  ligger 9 mil från din verksamhetslokal kan alltså tillhöra
  din vanliga verksamhetsort om den ligger inom
  5 mil från din bostad.
  Schablonbelopp
  För resor i Sverige är schablonavdraget för ökade
  levnadskostnader
  210 kr per hel dag. Som hel dag
  räknas också avresedagen om du åkte före kl. 12 och
  hemresedagen om du kom tillbaka efter kl. 19. Om
  avrese- eller hemkomstdagen inte blir hel dag är
  schablonavdraget 105 kr.
  För resor i utlandet finns särskilt fastställda normalbelopp
  för varje land. Se ”Skatteverkets allmänna råd”
  om normalbelopp för ökade levnadskostnader i
  utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel
  bosättning.
  Om dina faktiska utgifter är högre än schablonbeloppen,
  kan du i stället få avdrag för de faktiska
  utgifterna. Du måste då visa att dina faktiska utgifter
  för samtliga resor i Sverige under året är högre
  än vad det totala schablonavdraget skulle bli. För
  resor i utlandet räcker det med att de faktiska
  utgifterna
  är större än normalbeloppet för den aktuella
  resan.
  Visa att det är sannolikt
  att du haft merkostnader
  För att få avdrag måste du kunna visa att det är sannolikt
  att du har haft merkostnader. Hur du visar detta
  kan naturligtvis variera från fall till fall, men du bör
  alltid åtminstone kunna lämna uppgifter om
  • datum för resan
  • syftet med resan
  • vart du har åkt
  • hur dags du åkte respektive kom tillbaka.
  Logi
  Har du utgifter för övernattning, t.ex. hotellkostnader,
  får du dra av den verkliga kostnaden. Har du övernattat,
  men inte kan visa de verkliga kostnaderna för
  övernattningen, får du dra av 105 kr per natt. Du måste
  dock kunna visa att du har övernattat
  på arbetsorten.
  Exempel : Ökade levnadskostnader
  Start måndag morgon kl 09.00, hemkomst fredag
  eftermiddag
  kl 16.00.
  Måndag ( avresedag ) är hel dag eftersom du åker
  före kl 12.00 : 210 kr
  Tisdag t.o.m. torsdag är hela dagar : 210 kr.
  Fredag räknas som halvdag ( hemma före kl 19.00 ) :
  105 kr.
  Totalt kan du få avdrag med 945 kr ( 4 x 210 + 105 ).
  Utöver ovanstående kan du få avdrag för logikostnader.
  Om du inte gör avdrag för hotellkostnader
  eller liknande
  kan du i stället få dra av 105 kr per
  natt för fyra nätter, dvs. 420 kr.

 1. anon
  zuff
  apr 20, 2009

  Fantaskiskt bra svar..

  uttömmande, Rakt på, inga krusiduller...

   Tackar!!!!

  Nu skall jag höra vad min revisor säger..

  Om han gnäller byter jag direkt..!!!

   

 1. anon
  TheSecret
  maj 02, 2009

  lättförklarat svar :) lärde mig ett par saker