En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Ideella föreningar kan vara skatteprivilegierade i en vidare omfattning än stiftelser. Beträffande inkomst av näringsverksamhet kan ideell förening vara skattebefriad för innehav av fastighet i den ideella verksamheten samt dessutom för verksamhet som är ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideella ändamål. I ett nyligen avgjort fall skulle en idrottsförening erhålla inkomst från ett dotterföretag för att medlemmarna i föreningen utan ersättning tillverkade och underhöll underlaget i en idrottshall som indirekt ägdes av dotterföretaget. Underlagstillverkningen ansågs utgöra ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål. Inkomsten var därför skattefri.

För den som vill fördjupa sig finns mer information här och här.