En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Är det verkligen någon idé att skatteplanera i en lågkonjunktur? Jo, det finns anledning att tänka på sådant även i en lågkonjunktur. Faktum är att en lågkonjunktur i vissa avseenden ger extrema möjligheter!

Många företagare vill göra omstruktureringar men har hittills fått nej av revisorn eller skattekonsulten. Vissa omstruktureringar kan nämligen inte göras utan uttags-, utdelnings- eller tjänstebeskattning. Det första begreppet "uttagsbeskattning" är något som inträffar när en vara eller tjänst tagit ut ur rörelsen utan betalning eller för ett pris som understiger marknadsvärdet. Genom uttagsbeskattning får företaget då betala skatt som om varan eller tjänsten sålts för marknadspris. En ICA - handlare som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform och tar ut bröd och mjölk för sig och familjens behov, får finna sig i att bolaget blir beskattat som om varorna sålts för marknadspris. Därefter blir han själv i egenskap av aktierägare beskattad som för utdelning (inkomst av kapital) eller i värsta fall som för lön (inkomst av tjänst).

Samma typ av problem men med större beloppsmässiga konsekvenser kan uppkomma i samband med generationsskiften, gåvor, flyttning till utlandet m.m. då stora stora värden i form av anläggningstillgångar med mycket låga skattemässiga värden skall  tas ut ur en rörelse.

I en lågkonjunktur är dock marknadsvärdena mycket låga. Se t.ex. hur börsen värderas nu under våren 2009 jämfört med våren 2008! Även marknadsvärdena på många andra typer av tillgångar är mycket låga just nu, t.ex. fastigheter, fartyg, bilar, fabriksutrustning. Därför gäller det att passa på just nu innan marknadsvärdena går upp igen! 

För den företagare som funderar på att flytta utomlands kan det vara helt rätt tid att göra det nu! Det kan också vara rätt tid för ett generationsskifte!

När det gäller internationella koncerner, finns ett liknande motiv att passa på just nu. Transaktioner mellan koncernbolag i olika länder måste göras till marknadspris enligt OECD:s riktlinjer och nästan alla dubbelbeskattningsavtal. Om de skattemässiga värdena är låga, kan mycket stora värden försvinna som skatt, om överföringar av tillgångar sker när marknadsvärdena är som högst i en högkonjunktur. Det finns därför anledning att just nu i lågkonjunkturen göra marknadsvärderingar av t.ex. patent, royalties, fartyg m.m. och föra över dem till det land där de på lång sikt kan beräknas ge koncernen mest vinst efter skatt. Det kan finnas såväl marknadsskäl som skatteskäl för val av annat land.

Tänk dock på att låta oberoende värderare göra marknadsvärderingar av de aktuella tillgångarna innan transaktionerna genomförs. Ta gärna in mer än en värdering och utgå från ett genomsnitt av dem. Det är viktigt att värderingarna är seriösa!

1 Kommentarer
 1. anon
  Tomsolna
  maj 03, 2009

  Jag äger ett AB som köpte en Bostadsrätt för några år sedan, då jag bodde i Amsterdam. I november nåddes nog botten på priserna och jag sålde då BR till mig privat. (Jag har jobbat som konsult men har trappat ner det mesta av mina aktiviteter - dock jobbar jag hår med att utveckla min dotters ridskola i Moçambique.) Vinsten på försäljningen kommer jag att kvitta mot ett förlustavdrag i bolaget.

  Även en nationalekonom har lärt sig en del av det verkliga livet!

  Tom