En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

Jag hade tänkt att arrangera en turnering och jag undrar hur det är med vinstskatter. Vad är den lägsta summan en enskild person får vinna i turneringen för att "slippa" att betala skatt för vinstsumman.

 

Om man tävlar i ett lag, exempelvis 5st, gäller skatten för varje enskild person eller för hela laget.

 

MVH

Pontus

5 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 04, 2009

  Hej poe!

  Det framgår inte av din fråga vad det är för slags turnering du ska arrangera. Är det fråga om en tävling som avser någon form av prestation så är vinsten vanligen inkomstskattepliktig. Rör det sig om ett lotteri så är vinsten normalt fri från inkomstskatt.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  poe
  jun 04, 2009

  Hej!

    Precis, det är en turnering där den som presterat bäst och vinner som erhåller ett pris.

   

  Enligt skatteverket (http://www.skatteverket.se/skatter/formaner/ovriga/tavlingsvinster.4.7459477810df5bccdd4800015166.html) : 

  Tävlingsvinster

  Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.
   
  Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.
  Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 300 kronor inkomstår 2009 och 1 200 kronor inkomstår 2008.
   
  _________

   Enligt skatteverket (http://www.skatteverket.se/funktioner/svarpavanligafragor/foretag/beloppochprocent/foretagbeloppfaq/vilketprisbasbeloppochinkomstbasbeloppgallerforinkomstaret2008ochinkomstaret2009.5.18e1b10334ebe8bc8000118177.html) :

  Prisbasbeloppet, som bland annat används för att beräkna grundavdrag, är 41 000 kronor för inkomståret 2008 och 42 800 kronor för inkomståret 2009.

  Inkomstbasbeloppet som används för beräkning av det s.k. PGI-taket och beräkning av den allmänna pensionsavgiften, är 48 000 kronor för inkomståret 2008. För inkomståret 2009 är inkomstbasbeloppet 50 900 kronor.

   ____________

   

  Vad är det som gäller?

   Om en person vinner på prestation kommer han inte att betala skatt om summan inte överstiger 1300kr (3% av prisbasbeloppet)?

  Vad menas med att vinsten är inkomstskattepliktig? Har det med Inkomstbasbeloppet att göra?

   

  MVH

  poe

 1. anon
  Ove Grip
  jun 05, 2009

  Hej igen poe!

  En vinst för en prestation är skattepliktig i sin helhet om priset är kontanter.

  Inkomstskattepliktig innebär att inkomstskatt och inte lotteriskatt ska betalas på vinsten. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  poe
  jun 05, 2009

  Hej återigen!

   Är vinsten skattepliktig oavsett prissumma om det handlar om kontanter?

  Om, hur mycket skatt behöver vinnaren betala?

  Om inte, inom vilken summa kan vinnaren erhålla utan att betala skatt för priset? 

   

  Om priset är i form av produkter gäller 3% av prisbasbeloppet, dvs. 1300kr då?

   

   MVH

  poe

 1. anon
  Ove Grip
  jun 08, 2009

  Hej återigen poe!

  Vinster som består i kontanter är skattepliktiga i sin helhet. Sådana vinste beskattas på samma sätt som lön och skattens storlek beror då på storleken av mottagerens övriga inkomster. Utgivaren av vinsten ska göra skatteavdrag och betala in den avdragna skatten och betala arbetsgivaravgifter på vinsten.

  Priser som består av annat än kontanter är skattefria om dess värde uppgår till högst 1 300 kr 2009.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB