En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har en enskild firma där jag bedriver enkel tjänsteverksamhet utan några egentliga kostnader (förutom min egen lön vilket jag i princip inte tar ut någon). Jag försöker samla på mig kapital inför framtiden genom avsättning i expansionsfonder (jag planerar ett mer riskfyllt projekt senare).

Tillgångarna i min firma är i princip bara pengar på bankkonto (samt lite kundfodringar). Istället för att låta de stå på ett bankkonto skulle jag vilja placera delar av dem i aktier/fonder.

Frågan är, kan jag göra ett eget uttag om tex 150 tkr (och privat placera de i aktier) för att strax innan årsskiftet/bokslutet göra en egen insättning om 150 tkr (som jag exempelvis privat lånar upp kortsiktigt) och därmed ha tillräckligt med eget kapital vid bokslutet för att upprätthålla expansionsfonden.

Strax efter årsskiftet gör jag återigen ett eget uttag och betalar tillbaks mitt privata kortfristiga lån...

Jag hör ju själv att det inte låter som något som man får göra, samtidigt kan jag inte hitta något om det finns några begränsningar för hur man får hantera egna insättningar/uttag eller expansionsfond.

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 13, 2009

  Inkomstskattelag SFS 1999:1229 34 kap handlar om expansionsfonder:

  Kapitalunderlag för enskilda näringsidkare

  6 § För enskilda näringsidkare får expansionsfonden uppgå till högst ett belopp som motsvarar 135,69 procent av kapitalunderlaget för expansionsfond. Lag (2008:1343).

  7 § Med kapitalunderlaget för expansionsfond avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet på skulderna i näringsverksamheten vid beskattningsårets utgång ökad med - underskott av näringsverksamheten till den del underskottet inte dras av enligt någon av de bestämmelser som anges i 14 kap. 22 § första och andra styckena, - en sådan övergångspost som avses i 33 kap. 14 §, och - en sådan särskild post vid arv, gåva m.m. som avses i 8-10 §§, minskad med - sådana tillskott till verksamheten under beskattningsåret som görs i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten.

  Sista raderna anger att insättningen ska vara ett varaktigt tillskott till det egna kapitalet för att få räknas in kapitalunderlaget.

 1. anon
  Sakura
  jul 15, 2009

  Tack för ditt svar!