En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vad är bäst för mig att göra? Jag vill lägga mitt patent i ett aktiebolag för bättre skattesituation. Idag så äger jag det privat och har ett avtal med ett bolag som jag är delägare i. Nu skall snart bolaget betala en licensavgift till mig och jag undrar hur jag skall göra.

Jag har fått rådet av att lägga ut en licens till ett av mig ägt aktiebolag och därigenom få möjlighet att ta ut det värde mitt patent ger bolaget skattefritt (aportegendom eller liknande?) Stämmer detta eller kommer jag ändå att få skatta för min ersättning?

Jag har möjligheten att skriva om avtalet med mitt nuvarande bolag så att ersättningen går till ett av mig ägt aktiebolag. Är det någon som vet hur man skall göra för bästa skattesituatio?

Hur värderar jag mitt patent?

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  dec 18, 2009

  Hej Benkan,
  Såvitt jag förstår äger Du Ditt patent själv och Du redovisar licenintäkter i näringsverksamhet.  Att Du vill äga via ett Aktiebolag förstår jag - utdelning och kapitalvinst i kapital upp till gränbeloppet till 20 % beskattning, resten i tjänst jämfört med att beskattas i enskild näringsverksamhet till ca 32-57 % för inkomst vartill kommer sociala avgifter.

  Kan Du inte genomföra en skattebefriad underprisöverlåtelse till ett av Dig ägt AB? Vid en godkänd underprisöverlåtelse kan Du sälja till skattemässigt värde och således inte själv bli beskattad för kapitalvinsten. Eftersom koncernbidragsrätt saknas i en sådan situation måste hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren  eller en ideell andel av en verkssamhet eller verksamhetsgren överlåtas för att utgöra en gpdkänd underprisöverlåtelse. Då slipper Du värderingsproblematiken.

  Vi hjälper gärna till att undersöka hur Du bäst går till väga i Din specifika situation. Om Du kontaktar oss får Du besked om vår prissättning på konsulttjänster mm.

  Hälsningar/Inger