En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 16 november 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om att anställa tf. kammarrättslagmannen Eva Östman Johansson som chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli fr.o.m. den 15 januari 2024 t.o.m. den 14 januari 2030.

Eva Östman Johansson har en gedigen domstolsbakgrund i samtliga instanser med inriktning på skatterätt och arbetar för närvarande som tf. kammarrättslagman i Stockholm.

Om Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

Skatterättsnämndens uppgift är att lämna förhandsbesked i fråga om vissa skatter och avgifter. Syftet är att ge ett företag eller en privatperson ett besked om hur en framtida transaktion kommer att beskattas och att påskynda prejudikatbildningen på skatteområdet. Förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Forskarskattenämndens uppgift är att avseende ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner pröva om de förutsättningar för skattelättnader som anges i lag är uppfyllda.

Kansliet bereder ärendena inför nämndernas beslut. Kanslichefen leder och styr kansliet.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström