En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag ärver av min mor, som är tysk medborgare, hälften av ett dödsbo, den andra hälften äger min morbror. Dödsboet bedriver näringsverksamhet (uthyrning av näringsfastigheter). Som min mor och hennes bror ärvde för 15 år sedan av sina föräldrar, tyskar allihop. Jag ärver stora privata skulder från min mor som är nästan lika stora som tillg., och är svensk medborgare, skriven i Sverige. Vi (dödsboet) vill nu sälja en fastighet. Min morbror blir inte beskattad för sin del av vinsten vid en försäljning (fastigheten är köpt på 60-talet) enligt Tysk skattelagstiftning utan den betalas ut i sin helhet. Det utgår ingen skatt på denna försäljning alls i Tyskland, varken dödsbo eller delägarna blir beskattade för reavinsten (ingen spekulationsvinst säger de). Men jag bor ju i Sverige. Arvet är alltså inte utskiftat, och enligt svenska lag måste väl så vara fallet (?) vid en försäljning för att reavinstskatt ska betalas; detta gäller väl även om dödsboet är i Tyskland?

1. Jag vill använda vinsten till att betala mina ”ärvda” skulder i Tyskland som kostar en förmögenhet, men måste jag först skatta för kapitalvinsten i Sverige!?

2. Skatteskyldig = Om jag är anmäld som utflyttat till tyskland när försäljningen görs måste jag fortfarande beskatta vinsten i Sv.?

Mkt tacksam för svar!

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  dec 30, 2009

  Hej lassa!

  Som jag förstår dina uppgifter så har dödsboet efter din mor inte skiftats, vilket måste in nebära att det är dödsboet som äger din mors andel i fastigheten. Om det tyska dödsboet äger fastigheten vid försäljningen så blir du inte skattskyldig i Sverige för eventuell vinst vid fastighetsförsäljningen.

  Det du sedan får vid skiftet av dördsboet blir inte beskattat i Sverige, eftersom arvsskatten är avskaffad här. Eventuellt kan du bli skyldig att betala arvsskatt i Tyskland. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  lassa
  jan 01, 2010

  Hej Ove
  Tusen tack för ditt svar, två följdfrågor rörande skiftet. 

  Vad händer med framtida försäljningar om dödsboet fortfarande efter 4 år inte är skiftat?

  Om man får inkomst från ett utländskt dödsbo räknas den del som beror på värdeökningen efter dödsfallet som inkomst av kapital. (RSV FB Dt 85:13) OAVSETT om 4 år har gått eller ej?

  Inte helt lätt det här... 

  Mvh Peter

 1. anon
  Ove Grip
  jan 04, 2010

  Hej igen lassa/peter!

  4-årsregeln gäller bara svenska dödsbon. dvs. dödsbon efter personer som vid sin död var obegränsat skattskyldiga (bosatta) i Sverige. Så länge det utländska dödsboet inte är skiftat och ingen utdelning från dödsboet har betalats till dig blir du inte beskattad i Sverige för någon del av dödsboet inkomst.

  Om du tillskiftas en hälfdendel av dödsboets fastighet blir du genom skiftet inte skattskyldig i Sverige utan först om och när du säljer din fastighetsdel.

  Om dödsboet säljer fastigheten och dödsboet därefer skiftas blir du beskattad i Sverige under inkomst av kapital för den del av vinsten (= skillnaden mellan försäljningspriset och marknadsvärdet vid dödsfallet) som skiftas ut till dig.

  Om och i den mån det finns andra inkomster i dödsboet som har uppkommit efter dödsfallet och som tillskiftas/delas ut till dig blir du beskattad i Sverige för dessa såsom för utdelning.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB