En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Träffade Claes i helgen och diskuterade bl.a. rotavdraget och regler då man t.ex. överlåter en fastighet genom gåva och för att få fullt avdrag med 100.000 kr.

Enligt skatteverket SKV 345 utg.2 räcker det tydligen att del av fastighet äges.

Kan man överlåta 1 procent av fastigheten  ?

Hälsningar Jan Dalbroi

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  apr 23, 2010

  Hej Jan,

  Jag har läst runt i en del kommentarer och plockat det viktigaste, se nedan. Jag drar den slutsatsen att Du kan äga 1 procent av fastigheten men som jag tolkar lagtexten (67 kap 18,19 §§ IL) så är underlaget för skattereduktion värdet av det som tillhandhålls den skattskyldige under beskattningsåret - dvs 1 % av t ex 100 tkr. Ägaren av resten får 99 % av högst 50 tkr. Om två makar gör förbättringsarbeten för 100 tkr får vardera ha ett underlag om  50 tkr. så är det tror jag. Glöm inte att om vardera får skattereduktion med 50 tkr måste deras slutliga skatt efter alla avdrag (räntekostnader t ex) upggå till minst 50 tkr för full skattereduktion.

  Hälsningar Inger
  _________________________________

  Som rot-avdraget är utformat så används begreppet "ägare till fastighet". Så här skriver Skatteverket om ägare:

  ÄGARFÖRHÅLLANDE
  Enligt skattelagsstiftningen är man ägare från och med köpekontraktsdatum. Tidpunkten för lagfarten saknar betydelse i det här fallet. Enligt föreslagna regler måste den sökande vara ägare till småhuset när reparationen påbörjas för att vara berättigad till skattereduktion. Är personen inte lagfaren ägare styrker man sitt ägande genom kopia av köpekontraktet eller gåvobrevet. Det är endast dessa handlingar som styrker ägarförhållandet, om lagfart ännu inte beviljats.

  Avdraget är högst 50 000 kronor per person och högst 100 000 kronor per hushåll.

  En grundläggande förutsättning för att skattereduktion för husarbete ska kunna medges är att arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till en bostad som sökanden själv helt eller delvis nyttjar för bostadsändamål. Skattereduktion för husarbete kan således medges för arbeten i såväl permanentbostad som fritidsbostad. Skattereduktion medges även för småhus som innehas med tomträtt och småhus på ofri grund.

  För rätt till skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att arbetet utförts i ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt som sökanden själv är ägare till och som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området).

  Skatteverket har i ett ställningstagande (2009-12-11, dnr 131 913846-09/111) uttalat att en person som är dold ägare till småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt inte medges ROT-avdrag.