En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är ensamägare till ett AB, alltså ett fåmansföretag. Om jag överlåter detta AB till ett icke-EU bolag, som jag inte äger varken direkt eller via mellanhänder, för det nominella värdet (underprisöverlåtelse), kan detta få ändå några (oönskade) skattekonsekvenser för mig som överlåtare?

För information kommer jag efter överlåtelsen arbeta som anställd för det köpande bolaget och flytta ut från Sverige utan väsentlig anknytning. Det utländska bolaget kommer inte har något fast driftställe i Sverige utan avyttra/likvidera det svenska AB. Incitamentet för mig att sälja AB:et till underpris är att jag A) vill flytta ifrån Sverige men ändå vara aktiv i företagets bransch B) får en attraktiv lön som anställd av det köpande bolaget.

2 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jun 06, 2010

  Hej Tiger igen,

  Jag har besvarat den här frågan men gör det gärna igen.

  Som jag sa förra gången så är det en udda situation. Det är väldigt ovanligt att någon  säljer aktier till underpris till en extern köpare.

  Du kan sälja näringsbetingade aktier - dvs. onoterade aktier och inte lageraktier - till underpris inom bolagssektorn till ett utländskt bolag eller en utländsk fysisk person utan skattekonsekvenser i Sverige. Ett svenskt bolag kan således sälja sitt innehav av näringsbetingade aktier i ett svenskt eller utländskt bolag till ett utländskt bolag eller  till en utländsk fysisk person till underpris utan skattekonsekvenser. Även utanför EU. Det framgår av 25a kap i IL. Huruvida en fysisk person kan sälja externt (dvs till ett aktiebolag som han inte äger aktier i) till underpris är såvitt jag kan se inte reglerat. Men om man som Du beskriver det vill sälja aktierna till underpris till en extern köpare i utbyte mot en högre lön, som Du inte beskattas för i Sverige så kan jag inte bedöma hur skatteverket skulle agera. En viss risk tycker jag att Du skall räkna med.

  Inger

 1. anon
  lowtax
  jun 07, 2010

  Inger har besvarat din frågeställning mycket bra.

  Skulle bara vilja tillägga min egen uppfattning om att du löper stor risk, för det fall din underprisöverlåtelse granskas.

   

  LowTax