En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag kommer att jobba i mellanöstern under ett par år framöver. Pga skattelagstiftningen i landet dras ingen skatt på min lön. Då jag inte kommer att vara fast bosatt, eller vistas regelbundet i arbetslandet så tror jag inte att tex. Ettårsregeln går att tillämpa. Följaktligen så har jag valet att betala ca. 90% (skatt + egenavgifter) av min inkomst till "GP" eller flytta ut från Sverige. I valet mellan de två så förefaller det senare av de två som ett mer intressant alternativ...

Jag har sett på möjligheterna med att skriva sig på Malta. Som "Permanent Resident", så betalar man bara 15% på den inkomst som "remitteras" till Malta och ingen skatt på övrig inkomst som erhålles utanför landet. Malta har inget krav på antalet dagar som måste spenderas där. (Jag känner till kraven på bostad, minsta redovisade skatt etc.)

Min fråga är; om jag väljer att INTE spendera min lediga tid (ca. halva året) på Malta, men inte heller mer än 183 dagar i något annat land - kan detta vara ett problem för min utflytt från Sverige. Jag tror mig inte att ha någon "väsentlig anknytning" eftersom jag kommer att sälja mitt svenska boende samt mina svenska aktier. Om jag flyttar ut från Sverige - vilka uppgifter kommer Skatteverket att kräva in, och hur ser man på situationen att jag är skriven på Malta men inte permanent bor där. De borde väl inte egentligen kunna ha några synpunkter på var jag vistas, så länge det inte är i Sverige? Finns det något speciellt i dubbelbeskattningsavtalet som man bör tänka på?

Är det någon här som har erfarenhet av ansökningsprocessen på Malta?
Vad jag kan se skall det ta runt 3mån - innebär det att jag inte kan göra min utflytt innan det är klart?
Vad händer om jag om några år skulle vilja flytta tillbaka till Sverige, vilka anspråk på min tidigare inkomst kan då Skatteverket göra?

Tacksam för era synpunkter på situationen!

/Bill

7 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  mar 06, 2006

  Hej Bill!

  Malta har små krav vad gäller vistelse på Malta för att Du skall vara att anse som skattemässigt bosatt där enligt Maltas egen lagstiftning. När det gäller remittance reglerna finns det särskilt undantag i dubbelbeskattningsavtalet med Sverige. Du kan alltså inte åberopa dubbelbeskattningsavtalet för sådana inkomster. Det gäller i stället att Du inte får anses vara bosatt i Sverige enligt svensk intern rätt. Du får inte heller stadigvarande vistas här eller ha väsentlig anknytning hit. Om Du väljer att inte vistas särskilt mycket på Malta utan i stället vistas mycket i något eller några andra länder, måste Du se till att Du inte blir skattskyldig där heller. Jag håller faktiskt på och hjälper en betalande klient, vars situation liknar Din.

  Hälsningar

  Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Razorbill
  mar 23, 2006

  Hej Claes och tack för ditt svar! (jag tror detta inlägg hamnade fel i ordningen)

  Jag löper ingen risk att bli skattskyldig i något annat land. Men frågan är vilka krav svenska skattemyndigheten ställer på att jag regelbundet vistas på Malta för att anses utflyttad? Vad jag förstår så väger innehav av permanentbostad tungt, dvs om jag säljer mitt hus i Sverige och köper ett permanentboende på Malta så borde väl skattemyndigheten ha svårt att hävda att jag är skattskyldig i Sverige? (Detta förutsatt att jag inte har några andra band t Sverige eller vistas regelbundet där.)

  Om jag flyttar till Malta - vilka uppgifter kommer skattemyndigheten att kräva in vad det gäller mina inkomster (utanför Sverige)?

  Med den fördelaktiga beskattningen på Malta kan jag ta in pengarna istället för att hålla dem "offshore". Innebär detta att om jag efter något år väljer att bosätta mig i ett annat EU-land (ej Sverige) så kan jag föra över mina pengar dit utan att bli beskattad?

  /Bill

 1. anon
  felixprotector
  aug 20, 2009

  Kommer få utbet. av pensionsförsäkring, traditionell sådan som är personlig i fribrev inom relativt kort tid.

  Vid flytt utomlands, Malta. Vilket lands skatt gäller och vilken skattesats?

  Mycket tacksam för synpkt.

  / Jan

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 23, 2009

  Hej Jan!

  I de flesta dubbelbeskattningsavtal förbehåller sig Sverige rätten att beskatta pensioner även efter utflyttning. Malta är ett av undantagen. Huvudregel är att pension endast beskattas i Malta om pensionären har hemvist där enligt avtalet. Undantag är pension som betalas ut enligt socialförsäkringslagstiftningen i Sverige, dvs. den allmänna pensionen. Vidare görs undantag för pension som kommer från svenska staten och myndigheter i Sverige. (Undantag från sistnämnda undantag tycks vara pension från affärsdrivande verk o.d. som alltså bedriver rörelse)

  I Malta kan pensionären sedan begära att få skatta enligt reglerna för permanent residency. Då blir den maltesiska skatten bara 15 % oavsett hur hög pensionen är (och således ingen svensk skatt). Dock skall den allmänna pensionen samt viss offentlig pension enligt ovan beskattas i Sverige (och inte på Malta). Om pensionären är begränsat skattskyldig, blir det 25 % svensk skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Vi har goda kontakter på Malta och ställer gärna upp som konsulter.

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  felixprotector
  okt 25, 2009

  Hej Clas,

  Hjärtligt tack för klart och utförligt svar. För att undvika Svensk skatt förmodar jag att utflytt skall ske före utbet.?

  Har lite brådis med detta, men förmodligen ej så svårt att få ett temp. recidence ship innan permanent. Jag konsulterar dig betr. detta.

  Bästa hälsningar

  Jan

 1. anon
  DirM
  nov 22, 2009

  Från och med nästa år kommer mitt liv att se ut enligt förutsättningarna nedan. Skall flytta på obestämd tid till Malta ,troligen för gott, har därför en skattesituation att klara ut.

  Befinner mig sällan i Sverige

  Ingen bostad i Sverige

  Ingen familj i Sverige

  Inga övriga intressen bortsett från andelar i svenskt handelsbolag

  Befinner mig mer än 183 dagar på Malta

  Fast bostad på Malta

  Betalar skatt på Malta som resident

  Ägare av maltesisk bolag samt VD

  Uppehållstillstånd (arbetsintyg) på Malta

   

  Kan jag behålla mina andelar i ett svensk handelsbolag?

  Kan mitt maltesiska företag utföra outsourcing uppdrag åt mitt svenska handelsbolag?

  Hur skall inkomster från det svenska HB:et beskattas respektiver inkomster från det maltesiska bolaget?

  Tack för en bra sida!

  Ser fram mot svar!