En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Två bröder, delägare i HB. Är båda aktiva i verksamheten o delar vinst o uttag lika. Den ene brodern X önskar lämna verksamheten o starta verksamhet utomlands- ingen koppling till verksamheten i Sverige-. Den andre brodern Y skall fortsätta verksamheten antingen med ny delägare som skall vara passiv eller ombilda till Enskild f:a.
Fall 1
Fråga är vilket som är bäst för bröderna. Lämpligt är väl att X avyttrar sin andel i HB? Bröderna har neg Just anskv med 100000 vardera o gamla per.fonder 100000 vardera.
Broder Y som fortsätter driva verksamheten har små möjligheter att köpa andelen till marknadsvärdet.
Kan man sätta övertagandet till 1 kr?

Fall 2
Om broder X stannar kvar som passiv delägare/ Broder Y tar all vinst o uttag/

I första fallet med försäljn av andel blir det ju skattekonsekvenser för X, både kapitalvinst o inkomst av näringsv.

I andra fallet blir det ju ingen skattekonsekvens men hur påverkar det X om han flyttar ut från Sverige o bosätter sig i annat land utanför EU.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 14, 2010

  Hej Woleko!

  Det här rör mycket pengar och försäljning av hb-andelar är mycket mer komplicerat skattemässigt än försäljning av t.ex. aktier. Det blir så lätt fel för det finns så många snåriga bestämmelser!

  Därför bör Ni söka konsulthjälp!

  Om jag ändå snabbt och gratis skulle säga något så är det väl att det bör gå för X att sälja för en krona till den fysiska personen Y men X får då skatta för negativt ingångsvärde och för periodiseringsfonder. Jag har aldrig utrett om man kan tjäna något vid försäljning av hb-andel genom att först flytta utomlands så den frågan kan jag inte besvara utan utredning.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB