En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Just nu står jag som privatperson som ägare till ett bolag men vill överlåta alla aktier till ett bolag som skall agera som moderbolag.

1. Det är samma ägarstruktur i moder- och dotterbolag.
2. Överlåtelsen kommer ske till underpris. I det här fallet 0 kronor
3. Då bolagen är nystartade kommer det ?redovsiningsmässiga?-värdet vara dotterbolagets nominella värde.

Hur skall jag bokföra innehavet i moderbolaget? Dotterbolagets nominella värde skall in på konto 1311(Andelar i Svenska dotterbolag) men vad konterar jag detta mot, det nominella beloppet överrens stämmer alltså inte mot köpeskillingen(underpris-0kr)?

Tacksam för den hjälp jag kan få.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jan 29, 2013

    Hej,

    Huvudregeln är att anläggningstillgångar ska bokföras till anskaffningsvärdet. Den ekonomiska innebörden av en underprisöverlåtelse från aktieägare till bolag är kapitaltillskott. Eftersom bolaget som ska överlåtas är nystartat kan det väl antas att din anskaffningsutgift är 50 000 kr och att aktierna är värda 50 000. Om du överlåter aktiena för noll kan de kanske skrivas upp mot uppskrivningsfond eller eget kapital men kolla med redovisningsexpertis vad som är god redovisningssed.