En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Planerar en flytt till Australien och vill där driva eget inom turistnäringen. Jag äger idag ett svenskt fåmansbolag, som efter avyttring av dotterbolag (hotellverksamhet) består av likvida medel om ca 4 MSEK (ingen verksamhet har bedrivits i detta HB).

För att kunna nyttja dessa medel i ny verksamhet i Australien, ser jag spontant två alternativ:

1. Flytta ut ur Sverige och klippa all väsentlig anknytning hit, förutom ägandet i mitt svenska bolag, för att sedan starta australienskt dito som förvärvar mitt svenska AB (till underpris?) och slutligen likvidera det svenska bolaget. Därefter är alla band med Sverige klippta. Vet att detta förförande kan vara möjligt inom EU, men osäker på länder utanför unionen.

2. Behålla mitt svenska bolag även efter utflytt, men via detta köpa ett australienskt dito där verksamhet bedrivs och därmed även fortsättningsvis vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Misstänker att jag då även skattar i Sverige för min inkomst av tjänst utförd i Australien, d v s först australiensk skatt och sedan mellanskillnad till Sverige enligt skatteavtal länderna i mellan. Känns i så fall surt, med tanke på att skatten i Australien är lägre då man får stå för mer av sjukvård och skola ur egen ficka. Eller är det så att jag i detta fall bara skattar i Sverige vid eventuella utdelningar och avyttringar?

Kan någon ge mig feedback på dessa frågeställningar, eller komma med lösningar som jag ej sett, så skulle jag vara ytterst tacksam. Jag ser mig inte själv som en "skatteflyktning", men mina möjligheter till att göra något vettigt i Australien minskar väsentligt om jag första skulle sälja av mitt svenska bolag och ta upp detta till beskatting under inkomstunderlaget tjänst för att sedan återinvestera dessa privata tillgångar (halverade) i ny verksamhet "down under". Känns som det måste finnas vettigare, men lagliga, alternativ än så..?

Hälsningar

Magnus

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  nov 17, 2010

  Hej!

   Detta kan vi inte svara på utan att utreda saken ordentligt. Vi hjälper
  Dig dock gärna med att göra en utredning. Du välkommen kontakta oss på
  telefon 031 711 20 70 för en diskussion. Vi kan då även diskutera
  betalningsvillkor m.m.

  älsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se