En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Har ett AB sedan 5 år och alltid skött detta från villan därhemma.
Vi har nyligen byggt om garaget till eget hemmakontor som jag tänkt hyra ut till AB.

Vilka regler gäller om hyresnivå?
Vilka skattekonsekvenser får det för mig privat?
Hur skriver man avtal och hur/när betalas hyran?

Hälsningar

Björn

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  dec 02, 2010

  Hej bdaktiv! 

  Du ska hyra ut en del av din privatbostadsfastighet till ditt bolag. Det är då viktigt att det verkligen är fråga om ett hyresförhållande, dvs. att ditt bolag verkligen har behov av lokalen och att det inte är fråga om en skattemässig konstruktion. I det senare fallet ska hyresbeloppet betraktas som lön från bolaget till dig.

  Du bör upprätta ett skriftligt hyresavtal mellan dig och ditt bolag.

  Om det är fråga om ett reellt hyresförhållande ska hyran delas in i två delar

  - marknadsmässig hyra och
  - överhyra
   
  Den del av hyran som eventuellt överstiger marknadsmässig hyra kallas överhyra.

  Det kan ofta vara svårt att fastställa vad som är marknadsmässig hyra. Egentligen är det vad ditt bolag skulle ha fått betala till en utomstående för en motsvarande lokal. Det gäller för dig att försöka få fram en sådan uppgift.

  Du ska ta upp marknadsmässig hyra som inkomst av kapital men du får, eftersom det är fråga om uthyrning till ett eget bolag, inte göra vare sig schablonavdrag eller avdrag med 20 procent av hyresbeloppet utan bar ett rimligt avdrag för de merkostnader som uppkommer på grund av att bolaget nyttjar lokalen. Det blir alltså fråga om merkostnader för el, uppvärmning, slitage m.m.

  Eventuell överhyra beskattas som lön.

  Hyran bör betalas som vid hyresavtal mellan parter som inte är närstående, dvs. i förskott per månad eller kvartal.

  Ditt bolag får kostnadsavdrag för den marknadsmässiga hyran och avdrag såsom för lön för eventuell överhyra med skyldighet att betala arbetsgivaravgifter på detta lönebelopp.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  bdaktiv
  dec 02, 2010

  Hej Ove!

  Tack för hjälpen.

  I mitt fall har jag haft kontor i villan i över 5 år, men eftersom detta även varit ett rum med dator för övriga familjen har jag aldrig brytt mig om att göra något med hyra osv.
  Nu däremot har vi inrett vårt garage som riktigt kontor på ca 10 kvm som endast avser mitt företag. Det är avskiljt från huset och har egen ingång osv.
  Därför vore det lämpligt att hyra ut.
  Marknadsmässig hyra räcker väl att fråga runt i byn på otsvarande hyra för kvm eller behövs något intyg någonstans ifrån?

  Hälsningar

  Björn

 1. anon
  Ove Grip
  dec 02, 2010

  Hej igen Björn!

  Om det där du bor finns lokaler liknande din som hyrs ut är hyrorna för dessa, om uthyrning sker till utomstånde, en utmärkt jämförelse, speciellt om du finner flera fall än ett. Något intyg behövs kanske inte, men du bör anteckna att, när och hur du har kollat hyrorna och spara anteckningen. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB