En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 29 april 2020

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå.

Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen:

Den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag. Skatten ska benämnas källskatt på utdelning. Liksom i dag är skattesatsen som utgångspunkt 30 procent på utdelningen. 
Det införs ett krav på att lämna information på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Detta görs för att minska fusk och fel. En reducerad skattesats kan användas i de fall Sverige har ett skatteavtal med det andra landet som reglerar detta.
I syfte att motverka skattebortfall ska skatten i vissa fall tas ut även när den som har rätt till utdelningen inte är densamma som den som tar emot utdelningen. I de fallen ska den som tagit emot utdelningen anses som skattskyldig. På så sätt kommer det bli svårare att kringgå reglerna genom aktielån, även kallat cum-cum-upplägg.
Källskatt på utdelning ska omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt.
Förfarande­reglerna ska följa den systematik och struktur som används i skatte­förfarandelagen
En aktör som benämns godkänd mellanhand ska kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning.

Förslaget bedöms öka statens intäkter med 870 miljoner kronor per år.

Den nya lagen om källskatt på utdelning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 juli 2022.

Om källskatt på utdelningar

Källskatt tas ut på utdelning på andelar i bland annat svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder som innehas av utländska företag och privatpersoner. Skattesatsen är som utgångspunkt 30 procent men kan vara reducerad om Sverige har skatteavtal med det andra landet. Källskatten benämns enligt dagens regler kupongskatt.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström