En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Är tillsammans med min son bostadsrättsinnehavare och vid ett nyligen hållt möte visar det sig att föreningen har en usel ekonomi. Föreningen har årligen sen ombildningen (tror det var 2003) redovisat ett förlustresultat på c:a 1,2 - 1,5 MSEK. Jag försöker nu bilda mig en uppfattning om hur detta har kunnat fortlöpa utan att någon vidtagit några åtgärder. Efter att ha granskat årsredovisningen för 2007 ser jag att avskrivningar på fastigheten är på dryga 700 TSEK vilket naturligtvis påverkar resultatet. Min fråga är om det är rimligt att redovisa en sådan avskrivning som ju på sikt urholkar värdet i balansräkningen? Kåken står ju kvar och borde ju rimligen fortfarande även efter 50 år ha ett värde.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  dec 16, 2010

  Detta är ett mycket vanligt förhållande i många bostadsrättsföreningar. Gjorda avskrivningar på byggnaderna följer inte alls byggnadens verkliga marknadsvärde utan tvärtom ökar på skillnaden.

  Vidare har ofta stambyten och andra större reparationer/ombyggnader dragits av direkt det året de utfördes, vilket leder till en stor ansamlad förlust som föreningen har med sig i redovisningen.

  Bättre hade varit att aktivera kostnaden för ombyggnaden och göra årliga avskrivningar under kanske 40 år för stambyten osv.

  Nu känner de flesta till detta förhållande och det påverkar inte beskattning. Det hade varit bra om något regelverk framöver gör så att man lättare kan jämföra redovisningarna från olika föreningar.