En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I kölvattnet av stormen Gudrun som ödelade skogsbeståndet i delar av landet har Riksdagen infört särskilda skattelättnader. Det är du som enskild skattebetalare som måste ansöka om dessa.

Skattereduktion för virke från stormfälld skog:

Reduktionen gäller för stormfälld skog under tiden 2005-01-08 - 2006-12-31. Den är tillämplig på stormfällt virke som säljs och mäts upp under denna period. Det är viktigt att skogen mäts upp korrekt, eftersom kopior på försäljningsavtal och mätbesked måste bifogas ansökan. Som huvudregel är det den som äger lantbruksfastigheten vid försäljningen som är berättigad till reduktionen. Den uppgår till 50 kr per kubikmeter virke som kan kvittas mot annan skatt som du skall betala. Om du lämnar in ansökan senast andra maj 2006 kommer reduktionen med på slutskattesedeln i år. 2 maj 2007 är sista datum för ansökan överhuvudtaget. Det är Skattekontoret i Västervik som har hand om reduktionen.

Återbetalning av dieselskatt:

En särskild återbetalningsmöjlighet för dieselskatt på diesel som använts i skogsbruk i de stormdrabbade delarna. Återbetalningen gäller högbeskattad ofärgad diesel som används i skogsmaskiner och traktorer. Den gäller således inte för personbilar och lastbilar. Återbetalningen omfattar 100 % av energiskatten och 23 % av koldioxidskatten. De övriga 77 % kompenseras genom generella lättnader för jord- och skogsbruk. viktigt är att du har kvitton på inköpt diesel. Det är Skattekontoret i Ludvika som är ansvarigt.