En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

I egenskap av nybliven kassör i en ideell organisation skall jag betala ut ett enligt budget beslutat månatligt arvode för viss given tjänst. Den anslagna budgetposten uppgår till 15 000 kr, och i det skall ingå skatt + arbetsgivaravgifter/sociala avgifter/egenavgifter. Hur stor skall den månatliga utbetalning vara, hur mycket skall tas ut i preliminärskatt, samt hur mycket skall betalas in i sociala avgifter? När och hur skall inbetalning av arbetsgivaravgifter/sociala avgifter/egenavgifter ske?

 

Tacksam för svar,

Med vänlig hälsning,

/Marcus

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  aug 01, 2011

  Hej!

  Om vi utgår från att personen som ska ha ersättningen inte är yngre än 26 år eller äldre än 65 år vid detta års ingång, så är de sociala avgifterna 31,42 %. För de andra grupperna är avgifterna lägre.

  En enkel huvudregel är att  reducera det aktuella bruttobeloppet med 25 % vilket i stort motsvarar de lagstadgade sociala avgifterna. Det kvarstående nettobeloppet blir då 11 250 kr. På detta belopp ska det sedan dras preliminär skatt. Betalningsmottgaren måste lämna uppgift om vilken prel. skattedebitering som ska göras. Vid årets slut får man göra en avstämning så att personen erhållit vad som är avtalat.

  Som kassör är du sedan skyldig att anmäla till Skatteverket att föreningen är arbetsgivare för att kunna lämna skattsdeklarationer fortlöpande med en månads förskjutning samt fullgöra inbetalningen av de sociala avgifterna och prel.skatteavdraget.

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/