En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag och min exfru drev ett HB tillsammans under 10 år men företaget avregistrerades och verksamheten upphörde i höstas. Nu är det (hög) tid att deklarera men jag har fastnat på hur inventarierna skall bokas för att det skall bli rätt...

De likvida medlen tillskiftades min exfru (och bokfördes som uttag mot kapitalandel) och inventarierna delade vi lika på. Det bokföringsmässiga restvärdet på inventarierna är ca 26 tusen kr (datorer mm) men jag bedömer marknadsvärdet till ca 15 tusen totalt, ungefär hälften på oss vardera.

1. Hur skall uttaget redovisas för att nolla balansräkningen?
2. Blir det någon momseffekt (företaget är ju avregistrerat för moms nu...)
3. Var på INK-blanketten för företaget skall försäljningen redovisas?
4. Var på N3A skall uttaget/avyttringen fyllas i?
5. Hur påverkas våra respektive anskaffningsutgifter?

Hälsningar,

Jakob

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 28, 2013

    Hej,

    Uttag av tillgångar redovisas mot eget kapital. Uttag som inte bokförts kan tas upp vid p. 4 och p. 72 på N3A. Om handelsbolag upplöses anses andelarna avyttrade. Avyttring av HB-andelar redovisas på blankett K15A.