En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Jag och min fru har precis bildat aktiebolag i vilket vi båda driver varsitt företag med lite över 10 anställda. Vi äger det till 50% var.
Vår idé är att jag tar ut lön på 10 inkomstbasbeloppet för att uppfylla kraven i 3:12 reglerna och sedan maximera utdelningen. 
Sedan läste jag följande
"Om ägaren i exemplet äger 50% av aktierna i företaget så får denne enbart tillgodoräkna sig 50% av löneutrymmet."
Innebär det att vi missgynnas när vi äger tillsammans, skulle det skattemässigt vara bättre om bara en person ägde?
OM min fru inte tar någon lön för att maximera utdelningen är det en bra affär. Eller ska man ta ut upp till den nivån då pension, föräldrapeng mm slår i taket, typ 30 000 kr?
1 Kommentarer
 1. anon
  Tobias.L
  maj 20, 2011

  Hej!

  Nu är det visserligen mer än en månad sedan frågan ställdes och dessutom för sent att ta hänsyn till följande detta år - men till nästa år kan det ju vara till nytta.

  Först bör du ta hänsyn till hur mycket du behöver ha i löneuttag för att räkna på lönebaserat utrymme.

  Av SKV:s blankett ”Skatteregler för delägare i fåmansföretag” [http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f8580005502/29219.pdf] framgår följande:

  • 509 000 kr (10 gånger inkomstbasbeloppet)

  eller

  • 305 400 kr (6 gånger inkomsbasbeloppet) plus

  5 % av samtliga löner i företaget och dess dotterföretag.

  Detta innebär att om era 10 anställda har mindre än totalt 4072 tkr i lön, så är det senare alternativet att föredra.

  Lathund – krav på löneuttag

  Lönekrav          Löner ägare

  1 000 000           355 400

  2 000 000           405 400

  3 000 000           455 400

  4 072 000           509 000

  Lönekravet för ägare gäller dig själv men även din fru.  (blankett s.11, ”närstående”, vilket make inräknas enligt inkomstskattelagen 2:22)

  Uttaget

  Gällande uttaget står det stadgat i inkomstskattelagen, 57 kap § 3 st. 2 (57 kap benämns ”Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag):

  Om flera delägare själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, ska de anses som en enda delägare.

  Därmed spelar det alltså ingen roll hur stor del respektive make äger då ni ses som en delägare.

  OBS! jag är endast student och varken skattexpert eller yrkesmässig inom beskattning. Någon kanske kan bekräfta om allt detta stämmer.

  Hoppas det löste sig innan deklarationsdatumet!

  /Tobias