En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen föreslår informationsutbyte för att komma åt den grova organiserade brottsligheten

Regeringen har i dag, torsdagen 28 april, överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Exempel på myndigheter är skatteverket, försäkringskassan, polisen, ekobrottsmyndigheten.

– Våra myndigheter måste ha tillräckligt bra verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Om en myndighet upptäcker något de bedömer skulle kunna vara relaterat till grov organiserad brottslighet så ska denna information kunna delges till en mindre grupp på andra myndigheter, säger Anders Ygeman.

Att myndigheter kan samverka utan onödiga hinder är av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete mot denna allvarliga brottslighet.

– Regeringen föreslår en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet. underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss organiserad brottslighet, säger Anders Ygeman.

För att värna om enskildas integritet ska uppgiftsskyldigheten endast omfatta sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uppgiftsskyldigheten ska gälla är bland annat att samverkan är formaliserad genom ett särskilt beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016.

Prop. 2015/16:167: Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju

Publicerad 28 april 2016 · Uppdaterad 28 april 2016