En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har periodiseringsfonder i min enskilda firma, på 750 000 som snart behöver återföras.

 I dagsläget har jag för hög årsintäkt för att kunna göra någon skattevinst vid återföringen.

Kan jag genom ett företagsköp minska min årsinkomst och i princip betala hela/delar av företaget med den skattevinst jag då gör när jag jag samma år återför mina periodiseringsfonder till beskattning?

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 10, 2011

  Om du menar ett köp av tillgångar som goodwill, inventarier, lager mm så får man använda de vanliga reglerna för avskrivningar och nedskrivningar för att minska resultatet.

  Köp av aktier kan du inte få något avdrag för i din enskilda näringsverksamhet.

  Det är däremot möjligt att föra över periodiseringsfonderna till ett nybildat AB utan skattekonsekvenser om vissa villkor är uppfyllda.

 1. anon
  sirpale
  okt 10, 2011

  hejsan

  det skrivs här att man föra över periodiseringsfonderna till ett nybildat AB.

  Hur funkar det? Hur "nybildat" skall AB vara att detta skall gälla?

  Vad är villkoren? Jag har KB med periodiseringsfonderna, hur kan jag flytta dessa till AB?

  Finns det andra alt att göra med?

 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 10, 2011

  Från inkomstskattelagen 1999:1229 30 kap om överföring av periodiseringsfonder

  Från handelsbolag till aktiebolag

  12 § Om näringsverksamheten i ett svenskt handelsbolag förs över till ett aktiebolag får en periodiseringsfond som avser handelsbolaget hos delägarna helt eller delvis tas över av aktiebolaget om
  1. överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap.,
  2. handelsbolaget gör ett tillskott som motsvarar överförd periodiseringsfond till aktiebolaget, och
  3. aktiebolaget gör avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond.

  Om en delägare har flera periodiseringsfonder och förutsättningarna enligt första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda för samtliga fonder, ska senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före tidigare gjord avsättning.