En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag är sedan 1 januari utflyttad till Österrike. Jag har tänkt börja handla med aktier och funderar lite över om 10 års regeln gäller även för Österrike? Alltså ska jag beskatta eventuell vinst enbart i sverige? 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  nov 25, 2011

  Hej! 

  Enligt intern svensk skatterätt har Sverige rätt att beskatta aktievinst inom tio kalenderår efter det år utvandring skett. Utländska aktier omfattas bara om de förvärvats under bosättningstiden i Sverige.

  I dubbelbeskattningsavtalet med Österrike får Sverige endast beskatta dina aktievinster "om avyttringen sker vid något tillfälle under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt då den fysiska personen har fått hemvist i" Österrike.  

  Enligt avtalet begränsas beskattningen av aktievinsten i Sverige till endast den värdeökning som uppkommit innan bosättningen i Österrike.

  Den i Sverige erlagda skatten får sedan avräknas mot skatten i Österrike avseende aktuell kapitalvinst.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se