En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/187888

Pressmeddelande
8 mars 2012
Finansdepartementet

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

Regeringen har idag beslutat om direktiv till en utredning som ska lämna förslag på
hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet och vissa förfaranden hos
Tullverket kan stärkas ytterligare.

Syftet med utredningen är att stärka rättssäkerheten, till exempel genom att stärka
integritetsskyddet för enskilda men även att förenkla reglerna. Utredaren ska bland
annat se över systemet med skattetillägg och skattebrott, bland annat utifrån
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Utredaren ska även se
över nivåerna på skattetillägg, reglerna om tredjemansrevision och reglerna om
ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i ärenden och mål om
skatt m.m.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 september 2013.

Skatteförfarandelagen är en ny lag från den 1 januari 2012 som samlar alla
bestämmelser om skatteförfarandet som tidigare fanns utspridda i många olika lagar,
till exempel taxeringslagen och skattebetalningslagen. Genom att bestämmelserna
samlats i en lag har reglerna tydliggjorts och förenklats, vilket har stärkt
rättssäkerheten.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Leena Reinikainen, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 56 84

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Dir. 2012:14 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet
(http://www.regeringen.se/sb/d/15686/a/187883)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg