En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16339/a/196963

Pressmeddelande
19 juli 2012
Finansdepartementet

Skatteavtal mellan Sverige och Schweiz träder ikraft

Regeringen har i dag föreskrivit att ändringarna i skatteavtalet mellan
Sverige och Schweiz ska träda i kraft den 5 augusti 2012.

Den 28 februari 2011 undertecknade finansminister Anders Borg och Schweiz
ambassadör Kurt M. Hoechner ett protokoll om ändringar i skatteavtalet med
Schweiz. Protokollet med tillhörande skriftväxling lämnades i en proposition
till riksdagen den 28 februari 2012. Riksdagen lämnade sitt godkännande i
april 2012.

Ändringarna i avtalet gör det bl.a. möjligt för Skatteverket att begära
bankinformation från Schweiz som tidigare inte varit tillgänglig. Det är ett
viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Protokollet innehåller även
ändringar som ger Sverige utökad rätt att beskatta svenska
pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz och kapitalvinst på
aktier m.m. hos personer bosatta i Schweiz som tidigare bott i Sverige.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 37 80
072-225 45 47

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Peter Norman