En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16546/a/201783

Pressmeddelande
17 oktober 2012
Finansdepartementet

Skattereduktion för läxhjälp

Husavdraget ska kompletteras med läxhjälp. Det föreslår regeringen i en
proposition som lämnats till riksdagen i dag.

Förslaget innebär att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga
som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer
uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete
(husavdraget). Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

- I dag finns en gråzon mellan barnpassning och läxhjälp. Genom att särskilja
läxhjälp från barnpassning kommer tydligheten vid tillämpningen av
bestämmelserna att öka, säger Anders Borg.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Johanna Gokall, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 15 77

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp
(http://www.regeringen.se/sb/d/15677/a/201781)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg