En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag undrar 2 saker i den mall för en bolagsorndning som jag har hittat på Bolagsverket hemsida: 

1: Antal aktier. Vi tänkta ha 50% av startkapitalet på en aktie til min mann og andra 50% till mig. Är där nogot vi skall vära uppmärksomme på? Är det dumt at bare skriva minimum 2, maksimum 3 ?

2: Aktiekapital. Hvilken betydelse har minimum og maksimum här? Vi kommer att börja med 100.000 som vi fort användar 90% som aktier i än ett nytt bolag. Men vem ha gissa vad som kommar att hända sän? Kanske kan  jag skriva minimum 50.000 - men vilkat maksimum skall ja ha?

Tacksom för hjälp till en kommande svensk medborger. :-)