En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 september 2020

I budgetpropositionen för 2021 aviseras en höjning av skatterna på alkohol och tobak från 2023. Sedan skatterna senast höjdes har utvecklingen medfört att deras betydelse har minskat, varför det finns skäl att höja dem igen. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Senast den svenska tobaksskatten höjdes var den 1 januari 2015. Sedan dess har flera av Sveriges grannländer höjt skatten, i vissa fall flera gånger. Enligt en rapport från Europeiska kommissionen 2020 har Sverige bland de lägsta cigarettpriserna i EU i förhållande till invånarnas köpkraft.

Sedan den senaste höjningen av alkoholskatten 2017 har det allmänna prisläget ökat, vilket har minskat skattens påverkan på priset.

Regeringen bedömer sammantaget att det är motiverat att höja både tobaksskatten och alkoholskatten. Höjningarna bedöms mycket preliminärt ge ökade intäkter med netto 0,41 miljarder respektive netto 0,55 miljarder från och med den 1 januari 2023. Den beräknade offentligfinansiella effekten från höjningen planeras användas till ökade försvarsanslag. Regeringen kommer att återkomma med detaljerna kring förslagen.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio