En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har ett AB som behöver tillskott av extra ägarkapital. Kan tänka mig ett villkorat aktieägartillskott.
Vill dock formulera villkoret på så sätt att vid eventuell likvidation, tillskottet har status av prioriterad fordran alternativt samma status som övrïga oprioriterade fordringsägare. Hur ser sådant villkor ut?

Mvh

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 25, 2013

    Hej,

    Villkorligt aktieägartillskott brukar redovisas som eget kapital i aktiebolaget med en anmärkning inom linjen i årsredovisningen att det ska återbetalas om bolaget redovisar vinst. Tillskottet utgör alltså ingen skuld för bolaget och civilrättsligt ingen fordran för ägaren.  Men tillskottet kan ändå under vissa förutsättningar avyttras vilket i en förlustsituation kan ge ett avdrag i tillskottsgivarens deklaration.