En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 07 november 2019

En utredning får i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det beslutade regeringen i dag.

- Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

En viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att myndigheterna och bankerna har de verktyg som de behöver. Utredningen ska därför överväga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för tillsynen och för ett effektivt informations- och erfarenhetsutbyte.

Utredningen ska bland annat:

analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt bedriva tillsyn på området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
analysera förutsättningarna för bankernas samt Finanspolisens och andra brottsbekämpande myndigheters förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innefattar former för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter,
göra en genomgripande analys av ändamålsenligheten i den befintliga tillsynsstrukturen på området, och
för de relevanta områdena, lämna förslag till författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin

Hanna Oljelund
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 46 86
e-post till Hanna Oljelund, via registrator