En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

efter vad jag förstår så reglerar 23 kap IL förutsättningarna för överlåtelse till underpris mellan två juridiska personer.

Jag har en fråga om hur man ska tolka det andra stycket i kapitlet. Där anges tre rekvisit som måste vara uppfyllda för att en underpris överlåtelse ska godkännas och inte leda till uttagsbeskattning. Det tredje rekvisitet behandlar ägarstrukturen mellan de olika parterna. Jag tolkar den formuleringen som att det förvärvande bolaget INTE får vara ägare i det överlåtande bolaget. T.ex så skulle det överlåtande bolaget inte kunna överlåta aktier i ett tredje bolag till underpris om det förvärvande bolaget samtidigt äger aktier i det överlåtande bolaget.

Stämmer min tolkning?

Hälsar

Fred

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jan 07, 2014

    Hej Fred

    Det stämmer. Det går enligt lagtexten bara att överlåta i sidled.