En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående s.k. ”byråanstånd”. I sammanfattningen skriver Skatteverket följande:

” Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in deklaration för fysiska personer och dödsbon. Då 2 maj 2014 infaller på en s.k. klämdag är 5 maj den dag då deklarationerna ska vara inlämnade.

Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är oförändrade jämfört med 2013.

För att de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-bilagor. Det är dock inget krav att huvudblanketten lämnas elektroniskt.

När skatteförfarandelagen tillämpades på inkomstdeklarationer första gången den 1 november 2013, upphörde möjligheten att få s.k. byråanstånd för Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4.

Möjligheten att bevilja annan juridisk person än ett dödsbo s.k. enskilt anstånd kvarstår, men då bara om det finns synnerliga skäl, SFL 36 kap. 4 §.”

För fördjupning läs ställningstagandet i sin helhet!